INFORMACIONI DISPLEJ – NUMERIČKI NA DALJINSKI

Emituje numeričku vrednost koja se podešava pomoću RF daljiskog. Numerički displeji – Digitalni displeji za industriju – Industrijski displeji displeji za pogone – Led displeji za fabrike – Numerički led displeji na daljinski.

INFORMACIONI DISPLEJI – NUMERIČKI

Emituje numeričku vrednost koje dobija preko serijskog ulaza sa PC, PLC ili sličnog uređaja. Numerički displeji – Digitalni displeji za industriju – Industrijski displeji displeji za pogone – Led displeji za fabrike – Numerički led displeji – Displeji sa RS232 ili RS485 ulazom – RS232 interfejs – RS485 interfejs

INFORMACIONI DISPLEJ – ALFANUMERIČKI

Emituje brojeve i slova i simbole.
Displej emituje niz karaktera koje dobija preko serijskog ulaza sa PC, PLC ili sličnog uređaja. Tekstulani led displeji – Alfanumerički displeji – Digitalni displeji za industriju – Industrijski displeji – Led displeji za pogone – Led displeji za fabrike – Tekstualni led displeji – Displeji sa RS232 ili RS485 ulazom – RS232 interfejs – RS485 interfejs