GPS Modul + GPS Antena CLICK

GPS Modul + GPS Antena CLICK
Automatska sinhronizacija sata preko GPS signala sa satelita.
GPS sinhronizacija podrazumeva da zimsko i letnje vreme automatski se podešava, sinronizaciju vremena sat automatski vrši preko satelita. Elektronika GPS modula se nalazi unutar kućišta i kači se na glavnu elektroniku sata, dok aktivna GPS antena je izvan kućišta sata.

Tip: GPS Modul + GPS Antena CLICK

Cena kompleta: 75 euro/komp + pdv

SKU: GPS-Modul-GPS-Antena-CLICK-1 Category: