Industrijski Digitalni Led sat/alarm – AL250-4D

Koristi se u radnim kolektivima za signalizaciju pauze i početak/kraj radnog vremena.
DIGITALNI SAT emituje tačno vreme i datum.
Format vremena: HH:MM / DD.MM.

AL250-4D dostupna JEDNOSTRANA ili OBOSTRANA varijanta

Sifra: AL250-4D

Cena jednostranog sata: 316 euro + pdv,

Cena obostranog sata: 509 euro + pdv