Serijski Digitalni led sat sa RS232 sinhronizacijom CLSER100-6D

DIGITALNI SAT emituje tačno vreme.
Format vremena: HH:MM:SS
Sat računa vreme autonomno, a kad se vrši korekcija vremena, satu se pošalje aktuelno vreme sa PC računara, preko serijskog prenosa podataka RS232 ili RS485.

Šifra: CLSER100-6D

Cena jednostranog sata: 180 euro + pdv

Cena obostranog sata: 260 euro + pdv

SKU: CLSER100-6D Category: